Solliciteren

Solliciteren binnen SG Poperinge ? Stuur uw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar:

Centrale Administratie SG Poperinge 
T.a.v. An Tillie, Algemeen directeur
Bruggestraat 14 
Lokaal 314 
8970 Poperinge


Graag enkele aandachtspunten !

Als sollicitant stuur je tijdig je sollicitatiebrief met alle nodige gegevens naar de centrale administratie van SG Poperinge. Het is niet wenselijk om een afzonderlijke brief te richten aan elke school of aan leden van het schoolbestuur. 

Begin juli nodigt het schoolbestuur de sollicitanten uit voor een gesprek. De aanwervingscommissie is verantwoordelijk voor dit gesprek. Deze commissie is samengesteld uit een aantal mensen van de raad van bestuur, en een aantal directies. Wie niet voor een gesprek uitgenodigd wordt, krijgt hiervan melding.

Solliciteren binnen SG Poperinge betekent dat je mogelijke kandidaat bent voor een passende betrekking binnen eender welke school van de scholengemeenschap. Mensen met extra ervaring binnen het aangepast onderwijs, melden dit best heel duidelijk.

Er wordt dus niet gesolliciteerd voor een bepaalde school, en ook niet voor een bepaalde klasgroep. De aanwervingscommissie gaat ervan uit dat een gediplomeerde kandidaat in eender welke groep binnen kleuter of lager kan ingezet worden.

Tijdens dit gesprek kan je je sollicitatie verder toelichten met bijkomende gegevens, stageverslagen, eindwerken of ander nuttig materiaal.

De aanwervingscommissie vindt het wenselijk dat je gedurende je opdracht binnen onze scholengemeenschap door de directies gevolgd wordt. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de coachen. 

Wie niet onmiddellijk aan het werk kan binnen één van onze scholen, komt terecht op een wervingsreserve. Die wordt stipt bijgehouden op de centrale administratie. Bij vervangingen na 1 september worden deze mensen gecontacteerd.

Elke sollicitant krijgt na verloop van alle gesprekken eerstdaags bericht of er al dan niet een betrekking wordt toegewezen door het schoolbestuur.

Copyright KBRP - Design en development by e-bits